Curriculum implantologii 2.0 w praktyce

Wróć do listy

Wywiad z dr Elżbietą i Arkadiuszem Krężlik.

red. Monika Zmuda: Po 15 latach i certyfikowaniu 375 absolwentów, jesteśmy w pierwszej edycji naszego szkolenia po dosyć radykalnych zmianach organizacyjnych. Są Państwo członkami założycielami Stowarzyszenia i od samego początku wykładowcami Curriculum. Co się zmieniło w Państwa programie nauczania w tym długim okresie czasu?

lek. dent. Arkadiusz Krężlik: 15 lat temu żyliśmy w innej rzeczywistości. Rynek implantologiczny dopiero się kształtował. Dostępne systemy implantologiczne można było policzyć na palcach jednej ręki. Diagnostyka implantologiczna była na innym poziomie. Nie było żadnych wytycznych dotyczących kształcenia lekarzy implantologów, a lekarze kształcili się indywidualnie za granicą, ponosząc olbrzymie koszty. Musieliśmy wszystko ułożyć od początku. I tak powstało Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, które systematyzowało wiedzę implantologiczną zgodnie z międzynarodowymi standardami International Congress of Oral Implantologists. Ponieważ implantologia stomatologiczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, to również plan szkolenia na przestrzeni lat ulegał zmianom, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki. Rozwój nowych technologii takich jak CAD/CAM oraz druk 3D zmieniły możliwości dzisiejszej implantologii. Aktualnie najistotniejsza zmiana to wprowadzenie bloku szkoleniowego dotyczącego nawigacji implantologicznej i cyfryzacji w implantologii. Nawigacja z drukiem 3D lub frezowaniem szablonów chirurgicznych pozwalają na wykonywanie precyzyjnych, bezpiecznych oraz przewidywalnych zabiegów chirurgicznych. Jest to ogromne ułatwienie szczególnie dla początkujących lekarzy. Pojawia się jednocześnie dylemat dla szkolących, w jaki sposób uczyć implantacji? Czy już tylko w oparciu o szablony czy jeszcze”po staremu” z otwieraniem/ otwarciem płata. Ideałem jest posiadanie obu umiejętności i obie techniki prezentujemy na szkoleniach. Kolejną nowością, jaką pokazujemy są prace protetyczne przykręcane z zastosowaniem przekierowania tunelu wejścia śruby łącznika. Takie rozwiązania zwiększają funkcjonalność oraz estetykę prac implantoprotetycznych. Kolejnym nowym zagadnieniem poruszanym w trakcie wykładów jest zastosowanie materiałów typu PEEK, PEKK w rekonstrukcjach pełnych łuków zębowych. Porównanie w praktyce sztywnych rozwiązań protetycznych do nowoczesnych elastycznych konstrukcji przykręcanych mostów okrężnych full arch (All-on-4, All -on-6, All-on-8). Wprowadzenie materiałów typu PEEK i PEKK (TRINIA, Pekktonu ect .) oraz prac hybrydowych wykonywanych w rekonstrukcjach pełnych łuków zębowych to poszerzenie bloku tematycznego z biomechaniki w implantologii.

 


Dzięki tym nowoczesnym materiałom zwiększyły się możliwości stosowania uzupełnień stałych w zaawansowanej atrofii kości. Również tematyka regeneracji kości uwzględnia najnowsze osiągnięcia jak np. wykonywanie nawigowanych cyfrowo zabiegów sinus liftu, które są zdecydowanie mniej traumatyczne dla pacjenta.


Prezentujemy też nowatorskie implanty aktywowane promieniami UV za pomocą urządzenia UV Activator tuż przed wprowadzeniem implantu w kość. Podczas procesu aktywacji UV, pierwiastki węglowe na powierzchni tytanu są neutralizowane, co powoduje udowodnione przyspieszenie osteointegracji na wczesnym etapie. Dzięki temu implanty UV Active mogą być stosowane w trudnych przypadkach, w tym również w przypadkach z niewystarczającą gęstością kości lub natychmiastowym wprowadzeniem implantu po ekstrakcji zęba. Podsumowując, program Curriculum to nowoczesna implantologia na światowym poziomie.

 

MZ: Czym charakteryzuje się ośrodek w Tomaszowie?


AK:
Ośrodek szkoleniowy Artdentis w Tomaszowie Mazowieckim to prywatna placówka z 25 letnim doświadczeniem w kompleksowym leczeniu implantoprotetycznym i prawie 20 letnim do- świadczeniem w szkoleniu lekarzy z zakresu implantologii. Wraz z żoną Elżbietą Krężlik jesteśmy certyfikowanymi międzynarodowymi instruktorami implantologii. Współpracujemy z niemiecką firmą Trinon Titanium organizującą cykliczne, praktyczne, maratony implantologiczne na Dominikanie, Kubie, w Kambodży, podczas których uczymy lekarzy głównie z USA, Niemiec, Australii i Polski wszczepiania implantów i wykonywania zabiegów sinus liftów „na żywo” u pacjentów. To ogromne doświadczenie w szkoleniu praktycznym powoduje, że Curriculum Implantologii w ośrodku Artdentis nastawione jest na praktyczne i kliniczne wskazówki przekazywane podczas dużej ilości zabiegów na żywo.
Ilość zabiegów podczas szkolenia zapewnia każdemu kursantowi możliwość asysty. Sala zabiegowa skomunikowana jest z salą wykładową co umożliwia kursantom nie tylko bezpośredni udział w zabiegach, ale także oglądanie transmisji.
 

 

 

MZ: Czy w ośrodku prowadzone są zajęcia praktyczne? Jeżeli tak, to jak one przebiegają?


AK:
Wspomniałem w poprzednim pytaniu o nastawieniu ośrodka Artdentis na praktyczne zajęcia. Od początku istnienia ośrodka szkoleniowego było to naszym najważniejszym celem. Zawsze szkolenia odbywały się z udziałem pacjentów, z zabiegami ,,na żywo”.
Zajęcia praktyczne są integralną częścią szkolenia Curriculum. Zajmują połowę czasu szkoleniowego. Składa się na to asystowanie kursantów przy zabiegach z pacjentem oraz udział w warsztatach praktycznych. Ze względu na tematykę bloku szkoleniowego, czyli zaawansowane techniki regeneracji tkanek twardych, najczęściej u pacjentów są wykonywane zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją w technice nawigacji implantologicznej z szablonem oraz dla porównania w tradycyjnej technice z wykonaniem okienka/techniką otwartą. Zawsze zapewniamy odpowiednią liczbę pacjentów, tak, aby każdy efektywnie wziął udział w szkoleniu. Stosujemy też od wielu lat technikę pozyskiwania z krwi materiału APRF. Warsztaty praktyczne dotyczą analogicznych procedur oraz procedur augmentacji i mocowania różnych rodzajów membran oraz flexów pinami tytanowymi, śrubami i płytkami do osteosyntezy. Dodatkowo, w grupach początkujących prowadzone są warsztaty z wkręcania implantów. Zajęcia praktyczne wykonywane są na profesjonalnych fantomach szkoleniowych z użyciem prawdziwych biomateriałów. Kursanci mają możliwość zadawania pytań, mają zapewniony nadzór i wsparcie merytoryczne prowadzących.


MZ: Na co powinni zwracać uwagę młodzi implantolodzy, którzy dopiero zaczynają edukację z zakresu implantologii? Jakie błędy są popełniane przez młodych lekarzy najczęściej i na co należy zwrócić uwagę, żeby ich w miarę możliwości unikać?


AK: Młodzi lekarze, którzy dopiero zaczynają przygodę z implantologią powinni przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad i reguł wynikających z klasyfikacji w implantologii. Powinni przestrzegać prawidłowej pozycji implantu i zaplanować kształt przyszłej pracy protetycznej jeszcze przed zabiegiem chirurgicznym. Zwracamy na to ogromny nacisk podczas szkoleń. Problemem dla początkujących lekarzy jest umiejętność rozpoznania typu kości (D1-D4) i dostosowania procedury nawiercania i obciążenia adekwatnie do rodzaju kości. O ile prawidłową pozycję implantu zapewnia nawigacja implantologiczna i szablon chirurgiczny, o tyle rozpoznanie rodzaju kości wymaga wyczucia i doświadczenia. Początkującym lekarzom doradzamy korzystanie z cyfrowej nawigacji implantologicznej i wykonywanie zabiegów z szablonami. Korzystna jest również na początku samodzielna praca, ale pod nadzorem doświadczonego implantologa. Dodaje to pewności lekarzowi i pozwala uniknąć błędów.

 

MZ: Proszę powiedzieć, co Curriculum może zaproponować lekarzom, którzy już implantują i wciąż się wahają czy to szkolenie może ich jeszcze czegoś nauczyć?


AK: Moim zdaniem największą zaletą Curriculum 2.0 to kompleksowość przekazanej wiedzy. Dzięki kilku ośrodkom, wielu świetnym wykładowcom z ośrodków uniwersyteckich i klinik prywatnych, lekarze biorący udział w kursie otrzymują szerokie, usystematyzowane spojrzenie na implantologię. Kursanci mają możliwość konfrontacji własnej wiedzy ze standardami ICOI. Często po szkoleniu lekarze już implantujący poszerzają zakres wykonywanych zabiegów lub modyfikują techniki zabiegów regeneracyjnych. Uzyskują pewność siebie i odwagę do leczenia bardzo skomplikowanych przypadków.


MZ: Dziękuję bardzo za rozmowę, a naszych czytelników zapraszamy na kolejną edycję szkolenia w 2021 roku 

 

 

Galeria