Kliniki stomatologiczne Artdentis

Kliniki Artdentis to profesjonalne placówki medyczne działające na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi. Właścicielami są lek. dent. Elżbieta Krężlik i lek. dent. Arkadiusz Krężlik, prowadzący działalność medyczną od 1990 roku.

Szanując Państwa czas stworzono możliwość wyboru miejsca leczenia. Poradnia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi leczenie w zakresie stomatologii, diagnostyki medycznej, opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji. Klinika w Łodzi koncentruje swoją działalność na stomatologii ze szczególnym naciskiem na implantologię stomatologiczną.

Naszym celem są nie tylko najlepsze rezultaty leczenia, ale i terapia bez bólu i lęku.

Misja

Pracownicy Klinik Artdentis otaczają Pacjentów profesjonalną, wszechstronną opieką medyczną. Dbają o to, aby na każdym etapie diagnostyki i leczenia Pacjenci otrzymali rzeczowe, zrozumiałe informacje.
Rozumiemy, jak ważne w procesie leczenia jest zaangażowanie nie tylko pacjentów, ale także ich rodzin.
Mamy również świadomość, jak ważny jest czas, który poświęcamy Pacjentom, by zdobyli wiedzę na temat swojej choroby i dzięki temu aktywnie uczestniczyli w procesie leczenia.
W osiągnięciu tych celów pomaga nam wiedza o najnowszych osiągnięciach medycyny, bogate doświadczenie i współpraca wszystkich członków zespołu Klinik Artdentis.