Implantacja jednoczasowa i nadbudowa natychmiastowa w szczęce i żuchwie

Wróć do listy

W magazynie Quintessence opublikowano przypadek pacjentki, u której dr Elżbieta Krężlik oraz dr Arkadiusz Krężlik przeprowadzili zabieg ulokowania implantów firmy Trinon Titanium w szczęce i żuchwie podczas jednego zabiegu i uzupełnienie protetyczne stałe w formie mostów cementowych. Pacjentka aktywna zawodowo potrzebowała rozwiązania szybkiego , ale równie skutecznego. Przygotowania do zabiegu rozpoczęto od ekstrakcji, a po upływie czasu rekowalescencji wykonano trwający blisko sześć godzin zabieg wprowadzający 24 implanty.

Kliknij, aby przeczytać więcej o przypadku.

Galeria