Całkowita rekonstrukcja bezzębnej żuchwy i szczęki przy użyciu systemu Q-Implant z zastosowaniem implantacji dwufazowej z wczesnym obciążeniem

Wróć do listy

W magazynie Quintessence został opublikowany artykuł stworzony przez dr Elżbietę Krężlik oraz dr Arkadiusza Krężlika, w którym przedstawiono system implantacyjny Q-Implant jako metodę rehabilitacji narządu żucia, co daje pacjentowi nadzieję na szybki powrót do normalnego funkcjonowania, poczucia estetyki i możliwość zachowania prawidłowej higieny. Wraz z dynamicznym rozwojem implantologii, rosną również oczekiwania pacjentów, którzy metamorfozę swojego uśmiechu, a co za tym idzie, nowy wygląd pragną uzyskać szybko z zachowaniem jak najwyższych standardów. Dziś marzenia te stają się rzeczywistością i możliwe jest zastosowanie metod takich jak „ząb w jeden dzień” czy też „wczesne lub natychmiastowe obciążenie”. W poniższych publikacjach opisane są przypadki zabiegów, wykonanych przez założycieli kliniki Artdentis. Opis przypadków umożliwia pacjentowi wgląd w specyfikację pracy Państwa Doktorów. Przed rozpoczęciem pracy przedstawionej w publikacji przygotowano ocenę stanu wyjściowego, co umożliwiły nowoczesne technologie stosowane w klinice. Następnie rozplanowano implantację i szczegółowo pokazano procedurę oraz kolejność wykonywanych czynności takich jak: umiejscowienie śrub, wykonanie wycisków oraz wzorników, a następnie przymiarka mostów odlewanych oraz w tym przypadków porcelanowych, ale należy wspomnieć, iż używane są także inne materiały np. cyrkon. Na końcu wykonano przymiarkę i pokazano zaakceptowany efekt końcowy.

Kliknij, aby zapoznać się z publikacją. 

Kliknij, żeby zapoznać się z drugim arykułem.

Galeria