Antybiotykoterapia w Implantologii doświadczenia ARTDENTIS

Wróć do listy

Ze względu na bogate doświadczenie zabiegów implantologicznych jakie posiada klinika Artdentis wykorzystano nasze zasoby do zebrania kompendium wiedzy na temat antybiotykoterapii. Na podstawie trzyletnich obserwacji przeprowadzonych przez dr Elżbietę Krężlik oraz dr Arkadiusza Krężlik zabiegów zaobserwowano pozytywne efekty, które przedstawiono w artykule. Jako priorytet traktuje się satysfakcję oraz akceptację pacjenta. W okresie gromadzenia danych z zastosowaniem Clindamyciny wykonano 302 implantacje, 55 zabiegów sinus lift oraz 93 augumentacje. Dawka 600 mg wykazuje działanie bakteriobójcze, co jest przydatne w razie zastosowania osłonowego podczas zabiegu. Doświadczenie kliniki pokazuje, że odpowiednie planowanie pracy, przygotowanie pacjenta oraz osłona antybiotykowa zapewniają blisko 96-procentową pomyślność operacji bez powikłań. Przez następne lata zbierano coraz więcej informacji, które wykorzystano aby pokazać wpływ stosowania antybiotyków przez 6-letni okres wykonywania zabiegów.

Przeczytaj więcej o antybiotykoterapii 

Antybiotyki w jednofazowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem 

Osłonowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym

Galeria