POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE

Wróć do listy
19 lutego obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej
Z tej okazji przypominamy, że PSI powstało 20 lat temu w Zabrzu i od tego czasu kształcimy, egzaminujemy i certyfikujemy polskich implantologów.
-ukazało się 26 numerów „Implantologii Stomatologicznej”
– spotkaliśmy się na 11 kongresach w Polsce i kilku na świecie
 -nadaliśmy 110 tytułów Fellowship ICOI i 67 Diplomate
 -462 osób ukończyło nasze Curriculum Implantologii
-wykształciliśmy i wspieramy 2 pokolenia implantologów
– aktualnie PSI liczy sobie 447członków i członkiń
 -26-27 maja spotykamy się na 12 kongresie PSI w Krakowie
PSI to praca zespołowa, zatem zachęcamy do aktywności i zapraszamy nowych członków do Stowarzyszenia.
Założyciele egzaminujący Dr Elżbieta i Arkadiusz Krężlik.
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
ul. Dyrekcyjna 10/1a
40-013 Katowice

Galeria