Webinar MIP Pharma Polska „𝗣𝗮𝗰𝗷𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗼𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆 𝘄 𝗴𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝗰𝗶𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝘇𝗻𝘆𝗺. 𝗭𝗻𝗮𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘄𝗶𝘇𝘆𝘁 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗻𝘆𝗰𝗵.”

Wróć do listy

3 czerwca 2023 r.  odbędzie się Webinar MIP Pharma Polska. Wykład  „Pacjent implantoprotetyczny w gabinecie stomatologicznym. Znaczenie wizyt kontrolnych.”, poprowadzi Vice Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego lek. dent. Elżbieta Krężlik. Wykład skierowany do szerokiego grona stomatologów, także nieimplantujących.

Podczas wykładu na przykładach klinicznych i krótkich filmach przedstawione będzie chirurgiczne leczenie periimplantitis – implantoplastyka; omówionych zostanie także wiele innych zagadnień związanych z monitorowaniem i serwisowaniem implantów.

Krótki film z wykładu prowadzonego przez Dr Elżbietę Krężlik.

Galeria