Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI)

 

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne jest towarzystwem naukowym, którego głównym celem jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Współzałożycielami PSI są lek. dent. Elżbieta Krężlik i lek. dent. Arkadiusz Krężlik.

Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii oraz modułowe kursy w ramach Expert Programu PSI. PSI umożliwia też zdawanie przed niezależną Międzynarodową Komisją egzaminów Fellowship/Diplomate ICOI/DGOI/PSI (International Congress of Oral Implantologists/Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie/Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), które potwierdzają umiejętności i dają coraz bardziej rozpowszechniony w Unii Europejskiej certyfikat uprawniający do tytułu lekarz implantolog, ekspert do spraw implantologii DICOI.

PSI jest wydawcą półrocznika "Implantologia Stomatologiczna". Prezydentem PSI jest dr n. med. Mariusz Duda, wiceprezydentem - prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - lek. dent. Marek Mrukwa. W Komisji Edukacyjnej zasiada lek. dent. Elżbieta Krężlik oraz lek. dent. Arkadiusz Krężlik.

Więcej informacji na oficjalnej stronie PSI:

http://www.psi-icoi.pl

Artdentis Elżbieta Krężlik, Arkadiusz Krężlik