Dla lekarzy Dla asystentek stomatologicznych Współpraca Fotorelacje

Dla asystenek stomatologicznych

Procedury oraz asysta przy zabiegach implantologicznych

Zapraszamy na kurs dla asystentek stomatologicznych i higienistek, które chcą brać aktywny udział zarówno w zabiegach implantologicznych oraz w opiece pozabiegowej pacjentów implantoprotetycznych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie implantologii, stosowania urządzeń, narzędzi, podawania leków, zasad postępowania przed, w trakcie i po zabiegu.


Program szkolenia:

1. Zapoznanie się z narzędziami i oprzyrządowaniem używanymi przy implantacji.

2. Omówienie systemu i procedur implantologicznych.

3. Przygotowanie fizjodyspensera do zabiegu.

4. Zapoznanie się ze specyfikacją mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych w trakcie zabiegu implantacji.

5. Sposoby komunikacji z pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu. Rola profilaktyki i wizyt kontrolnych.

6. Przygotowanie gabinetu do zabiegu implantacji.

7. Dokumentacja przed i po zabiegu.

 

Ramowy Plan Szkolenia:

10:00 - 12:30 Część teoretyczna                                                  14:30 - 14:45 Przerwa

12:30 - 12:45 Przerwa                                                                  14:45 - 16:30 Zabieg

12:45 - 14:30 Część praktyczna                                                   16:30 - 18:00 Podsumowanie

Szkolenie indywidualne

Miejsce szkolenia: Kliniki Artdentis w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim

 

Więcej informacji oraz zapisy pod numerami  telefonu: 730 525 125

Bądź też mailowo: magdalena@titaniumimplants.pl

Powrót