Implantologia lek. dent. Elżbieta Krężlik lek. dent. Arkadiusz Krężlik PSI Turystyka Implantologiczna

Implantologia w Łodzi

Implantologia jest przyszłością stomatologii. Daje ogromne możliwości pacjentom z częściowym i całkowitym brakiem uzębienia.

Dzięki implantom:

- unikamy szlifowania zębów własnych

- zakładamy mosty i korony na stałe

- stabilizujemy protezy ruchome (zaczepy kulowe, belki, teleskopy)

- uzyskujemy ząb w 1 dzień

- pacjenci całkowicie bezzębni mogą pozbyć się protez ruchomych i uzyskać uzupełniania stałe

Powrót